Disclaimer

De website van Makelaars Associatie (Kamer van Koophandel 27169068), hierna te noemen makas.nl, verleent je hierbij toegang tot makas.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door makas.nl en derden zijn aangeleverd. makas.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op makas.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van makas.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
De op makas.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van makas.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op makas.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij makas.nl. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van makas.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.