Bezwaar factuur

HomeHuurdersdesk Bezwaar factuur

Bezwaar indienen tegen een factuur?

Heeft u naar uw mening ten onrechte een factuur ontvangen voor bijvoorbeeld een reparatie? Dien dan een schriftelijk bezwaar in met bijgevoegd een kopie van de nota. Uw bezwaar nemen we dan in behandeling.