Huur betalen

HomeHuurdersdesk Huur betalen

De huur moet altijd vóór of òp de eerste dag van de maand op de rekening van de verhuurder staan. Kunt u om de een of andere reden niet aan uw verplichting voldoen, neem dan direct contact op met de afdeling Vastgoedmanagement en vraag naar de huuradministratie.

Huuradministratie:    070 – 352 68 68

Bankgegevens van de Makelaars Associatie:

Ten name van    : Makelaars Associatie Vastgoedmanagement BV
Rekeningnummer    : ING 66.84.43.782 / o.v.v. adres gehuurde pand en de maand
IBAN    : NL28 INGB 0668 4437 82
BIC    : INGBNL 2A

 

Indien u een woning via de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 huurt, dan dient u de huur op het volgende rekeningnummer over te maken:

Voor de hofjes woningen, Schelpstraat, Mallemolen, Schuddegeest, Badhuisstraat, Sir Winston Churchillaan, Goudenregenstraat, Jan van Nassaustraat, Stortenbekerstraat, Dr. De Visserplein, Uilebomen en de Paramaribostraat moet u de huur overmaken naar:

Ten name van    Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
Rekeningnummer    64.20.85.129 / o.v.v. adres en de desbetreffende maand

IBAN

   NL24 ABNA 0642 0851 29

 

Voor de woningen aan de Ivoorhorst in de Van Nispen flat, dient u de huur over te maken naar:

Ten name van

   M.J. van Nieuwkerk- van Nispen Stichting

Rekeningnummer

   24.00.55.861 / o.v.v. adres en de desbetreffende maand

IBAN    NL22 ABNA 0240 0558 61