Opzeggen verhuizen 

HomeHuurdersdesk Opzeggen verhuizen

Voor een verhuizing moet er heel wat geregeld worden.

Uw huur moet schriftelijk worden opgezegd bij ons kantoor, bij voorkeur aangetekend, per brief voorzien van uw handtekening. Houdt u hierbij de opzegtermijn goed in de gaten!!

Wij nemen dan contact met u op voor een voor – en eindinspectie.

Voorts zijn er nog de volgende zaken:

Schriftelijk opzeggen

Uw huuropzegging moet altijd schriftelijk gebeuren, per brief (bij voorkeur aangetekend) voorzien van uw handtekening. Uw opzegging is pas rechtsgeldig nadat wij uw opzegging schriftelijk hebben bevestigd. Voor de opzegging van een woning geldt een opzegtermijn van een volle kalendermaand, na een huurtermijn van minimaal een jaar. Voor eventuele uitzonderingen of voor overige objecten verwijzen we naar uw huurcontract.
Valt de einddatum in een weekeinde of op een feestdag, dan eindigt de overeenkomst op de werkdag ervòòr. Meld in uw opzegbrief ook alle telefoonnummers en e-mailadressen waarop u bereikbaar bent en uw nieuwe adres.

Let op: uw brief moet voor de datum van de opzegging bij ons binnen zijn

Documenten

Voorbeeld opzeggingsbrief

Checklist voor verhuizing