Voor- en eindinspecties

HomeHuurdersdesk Voor- en eindinspecties

Na uw schriftelijke opzegging nemen wij contact met u op voor de voor- en eindinspectie.

voorinspectie

Wij zullen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Inspecties worden uitsluitend gepland op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
Tijdens de inspectie worden zaken met u besproken als:

  • gaatjes in de muren en plafonds dichtmaken
  • spijkers en schroeven verwijderen
  • het eventueel vervangen of aanpassen van door u aangebrachte zaken
  • en het in neutrale kleuren opleveren van de wanden

De woning moet in goede staat worden achtergelaten. Indien u zaken wenst aan te bieden aan een opvolgend huurder ter overname, verzoeken wij dit in uw opzegbrief gelijk te melden, onder opgave van de gevraagde overname prijs per onderdeel.

eindinspectie

Tijdens de eindinspectie nemen wij de woning nogmaals met u door en controleren de gemaakte afspraken. Is er tijdens de verhuizing schade ontstaan, dan brengen wij u kosten voor herstel in rekening. We noteren meterstanden en nemen alle sets sleutels in ontvangst. Het is niet toegestaan sleutels af te geven aan derden, ook niet aan de volgende huurder.
U krijgt een inspectierapport waarop ook de meterstanden zijn genoteerd.

Tips

  • Controleer de meterstanden op uw eindafrekening van uw energieleverancier
  • Verhuis of beeindig uw aansluiting voor telefoon, internet en tv
  • Schrijf u uit bij de Gemeente afd. bevolking
  • Gebruik de TNT post verhuisservice